Panellinio Sosialistiko Kinima

Greece

Greece PASOK

Panellinio Sosialistiko Kinima

Pan-Hellenic Socialist Movement

Country

Greece

Type

Full member

Acronym

PASOK Greece

Status

In opposition

Website

www.pasok.gr/
Nikos Androulakis

Nikos Androulakis

Leader of PASOK Greece.

Greece